Amen­dement Afschaffen honden­be­lasting


Raads­ver­ga­dering maandag 8 juli 2024

5 juli 2024

(Aangepast tijdens de raadsvergadering: hondenbelasting wordt in twee jaar afgebouwd.)

De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, in vergadering bijeen op 8 juli 2024 voor bespreking van de Kaderbrief 2025-2028 en het bijbehorende raadsvoorstel

Constaterende, dat

• In het voorstel betreffende de kaderbrief onder punt 2 staat: ‘De technische uitgangspunten/kaders uit de kaderbrief 2025-2028 vaststellen.’;

• In 2024 geldt voor de toeristenbelasting een laag tarief van € 1,63 voor campings en een hoog tarief van € 2,83 voor reguliere overnachtingen;

• de opbrengst van de hondenbelasting € 397.000 is.


Overwegende, dat

• De hondenbelasting kan komen te vervallen als de opbrengst van de toeristenbelasting met hetzelfde bedrag verhoogd wordt.

• De sterkste schouders de zwaarste lasten behoren te dragen.

• Het wenselijk is bij de verhoging van de toeristenbelasting het lage tarief te ontzien ( een kleinere procentuele stijging dan het hoge tarief.)

• Als het hoge tarief €3,50 pppn ( stijging 24%) en het lage tarief € 1,83 pppn ( stijging 12%) worden, dan is de meeropbrengst gelijk aan de derving van de opbrengst van de hondenbelasting.


Besluit

Beslispunt 2 te wijzigen in:

‘De technische uitgangspunten /kaders uit de kaderbrief 2025-2028 vaststellen’,

Met dien verstande, dat

• de hondenbelasting voor 2025 te halveren en in 2026 te laten vervallen;

• als dekking de tarieven voor toeristen belasting voor 2025 en 2026 aan te passen ten laste van de hoge tarieven (met lage tarieven alleen inflatie gecorrigeerd).Gera Hensbergen (BVHlokaal)

Erik van Buiten (D66)

Paul Blom (PvdD)

Gijsbert Doornenbal (SGP)


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, SGP, BVH Lokaal, ChristenUnie, D66, OPEN

Tegen

VVD, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement ‘Agrarische bedrijven toevoegen aan de lijsten adviesrecht raad en verplichte participatie’

Lees verder

Motie Reconstructie Dorpsstraat Doorn

Lees verder

Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

    Word lid Doneer