Ruim baan voor voet­gangers en fietsers


Vervuilend verkeer wordt ontmoedigd, schoon verkeer wordt gestimuleerd. Door ruim baan te geven aan voetgangers en fietsers kunnen we de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer sterk terugdringen. Hiermee dragen we fors bij aan de klimaatdoelen, krijgen we een gezonder en aantrekkelijker Utrechtse Heuvelrug, winnen we ruimte terug voor groen in onze straten en wordt het voor kinderen en dieren buiten veiliger.
 • De gemeente investeert fors in snelle, veilige en groene wandel- en fietspaden. Vrijliggende fietspaden en ongelijkvloerse kruisingen bij drukke wegen hebben de voorkeur, maar niet ten koste van bomen en groen. Fietsers hebben altijd voorrang op rotondes en kruisingen met autowegen.

 • Er komen veel meer woonerven en fietsstraten waar voetgangers en fietsers voorrang hebben. Gemotoriseerde voertuigenzijn te gast en rijden stapvoets. Zo wordt spelen op straat en samenkomen met buren veilig en aangenamer. In een Leefstraat richten inwoners hun straat op een creatieve en leefbare manier in zodat er meer ruimte is voor spelen en ontmoeten. De gemeente helpt inwoners om Leefstraten in te richten.

 • Het centrum van Driebergen blijft autovrij. Het centrum van Amerongen wordt autovrij. De overige dorpscentra worden autoluw.

 • De gemeente moedigt bedrijven en organisaties aan om gebruik te maken van fietskoeriers en doet dat zelf ook.

 • Scooters, brom- en snorfietsen zijn niet langer welkom op fietspaden binnen de bebouwde kom. Scooters/brommers met verbrandingsmotor zijn niet milieuvriendelijk en weren we uit recreatie- en natuurgebieden.

 • Alternatieve schone vormen van vervoer zoals speed pedelecs/e-bikes vormen een duurzaam alternatief voor middellang woon-werkverkeer en zijn daarom welkom op de fietspaden, met als maximumsnelheid 25 km/u binnen de bebouwde kom.

 • In principe geldt er voor gemotoriseerd verkeer binnen de bebouwde kom een maximumsnelheid van 30 km/h. De inrichting van de weg wordt waar mogelijk aangepast.

 • In straten zonder vrijliggende fietspaden wordt de maximumsnelheid beperkt tot 30 km/u.

 • Verkeerslichten worden zo afgesteld dat voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer vaker groen krijgen dan auto's. Verkeerslichten worden voorzien van een timer en een regensensor.

 • Er komt een verkeersveiligheidsplan om het aantal verkeersongevallen en het aantal slachtoffers onder mensen en dieren terug te dringen.

 • Op sommige plekken wordt het zo druk dat zelfs fietsers en voetgangers niet meer op een veilige manier de ruimte kunnen delen. In die gevallen krijgt de voetganger voorrang en is de fiets te gast.

 • De gemeente zorgt voor voldoende gratis stallingen voor fietsers op drukbezochte plekken en bij treinstations en bushaltes. Grote stallingen hebben 24-uurs bewaking.

 • De gemeente lost onveilige verkeerssituaties op door effectieve verkeersmaatregelen toe te passen. Onveilige situaties zijn onder meer in de centra van Doorn en Maarn, Lekdijk Amerongen, Oude Dorp Amerongen en fietspad Leersum - Wijk bij Duurstede.