Motie vreemd aan de orde van de dag: Henscho­termeer


Raads­ver­ga­dering 25 april 2024

25 april 2024

De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, in de vergadering bijeen op 25 april 2024


We constateren dat:

- Het bestemmingsplan Henschotermeer onlangs door de raad van Woudenberg is vastgesteld.

- Een aantal bezwaren die door betrokken partijen naar voren zijn gebracht niet zijn geadresseerd.


We verzoeken:

- Onderdelen van het bestemmingsplan voor te leggen aan de Raad van State en vragen het college de raad in deze te vertegenwoordigen.

BVHlokaal – Francine van der Velde

Open – Marijn Bouwmeester (mede namens commissielid Goof Lindijer)

PvdD – Paul Blom

D66 - Lennart van der Burg


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, BVH Lokaal, D66, OPEN

Tegen

SGP, VVD, CDA, ChristenUnie

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Convenant duurzame woningbouw naar zilver en goud bij Woonzorgvisie 2024 - 2029

Lees verder

Motie Randvoorwaarde ontwikkeling flexwoningen golfbaan Doorn

Lees verder

Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

    Word lid Doneer