Motie Voldoende sociale woningen


Raads­ver­ga­dering donderdag 6 juli 2023

6 juli 2023

De gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug, in vergadering bijeen op 3 juli 2023, en de gemeenteraad van Zeist, in vergadering bijeen op 29 juni 2023, beraadslagende over het raadsvoorstel Plan van aanpak gebiedsvisie Driebergen-Zeist.


Constaterende:

  • Dat een van de ambities voor de gebiedsvisie Driebergen-Zeist is dat 70% van de woningen in de categorieĆ«n sociaal en middelduur vallen.
  • Dat de colleges bij de beantwoording van schriftelijk gestelde raadsvragen aangeven als ambitie te hebben een nieuwe woonkern te creĆ«ren waar een mix van betaalbare woningen wordt toegevoegd.
  • Dat het landelijk streven is dat 30% van de woningvoorraad sociaal is.
  • Dat het percentage corporatie-woningen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug 23,9% bedraagt en in de gemeente Zeist 28,8% (aldus https://www.waarstaatjegemeent...)Overwegende dat:

  • Om de sociale woningvoorraad op minimaal 30% te krijgen, een flinke inspanning - en in ieder geval ruim groter dan 30% - nodig is.
  • De voorgestane ontwikkelingen in juist ook dit gebied bijzondere ruimte geven voor een actieve bijdrage aan de versterking van de sociale woningvoorraad.

Verzoekt het college om:

  • Naast de ambitie van 70% betaalbaar, een ambitie voor sociale woningbouw te hanteren van minimaal 40%.

Koos de Bruijn, OPEN Utrechtse Heuvelrug

Gerard van Vliet, GL Zeist, Gemeente Zeist

Marina Roelofsen, CDA, Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Paul Blom, Partij voor de Dieren, Gemeente Utrechtse Heuvelrug


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie n.a.v. Wensen- en bedenkingenbrief Akkerweg

Lees verder

Motie Betrekken woningbouwcorporaties

Lees verder

Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

    Word lid Doneer