Motie rondom visrecht: Doorgaan op de inge­slagen weg


Raads­ver­ga­dering donderdag 25 april 2024

25 april 2024

Update: De motie is op 25 april 2024 niet meer in stemming gebracht omdat de motie ‘Regeling visrechten hengelsportvereniging’ (ingediend door CDA en VVD), die over hetzelfde onderwerp het tegenovergestelde verzocht en eerst in stemming werd gebracht, is aangenomen met de stemmen voor van BVHlokaal, VVD, CDA, SGP en CU (18) en de stemmen tegen van OPEN, D66 en PvdD (11).

Motie Vreemd aan de Orde van de Dag: Doorgaan op de ingeslagen weg


De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, in de vergadering bijeen op 25 april 2024


We stellen vast dat:

● Een “hengelsport” vereniging in het verleden een verzoek heeft ingediend voor uitbreiding van visrechten op onze gemeentelijke eigendommen;

● het college indertijd in gesprek was om onder voorwaarden mee te werken;

● hier geen verplichting aan verbonden is;

● we midden in de corona crisis zaten; er niet gevlogen werd, geen files waren, mensen massaal in het bos rondliepen of in drommen langs de waterkant zaten;

● sindsdien er veel veranderd is: corona tot het verleden behoort, er weer massaal gevlogen wordt, er kilometerslange files staan en het rustig is in de bossen en aan de waterkant.


Wij hebben nagedacht over en houden er rekening mee dat:

● sinds maart 2022 er sprake is van een nieuwe politieke werkelijkheid;

● meer dan 9% in Utrechtse Heuvelrug gestemd heeft voor een diervriendelijk beleid door te stemmen op de Partij voor de Dieren;

● dit percentage veel hoger ligt, omdat meer partijen met een dieren paragraaf in hun verkiezingsprogramma hebben deelgenomen aan de verkiezingen;

● we sindsdien een raadsbreed programma met een onderdeel dieren, een wethouder voor dieren, een beleidsmedewerker voor dieren en een dierenwelzijnsnota hebben;

● het college op basis van voortschrijdend inzicht voldoende tijd nodig heeft om goed beleid te maken;

● eerst participatief een uitvoeringsprogramma vaststellen volstrekt logisch en prijzenswaardig is;

● betrouwbaar en zorgvuldig bestuur een groot goed is, dat we moeten koesteren.


Wij verzoeken het college

● Geen overhaaste beslissingen te nemen;

● door te gaan op de ingeslagen weg door eerst zorgvuldig en participatief een uitvoeringsprogramma vast te stellen;

● rekening te houden met de wens van meer dan 9% van de inwoners en een meerderheid van de Raad dat een diervriendelijk beleid voor staat;


en gaat over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren - Paul Blom


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Laat kinderen met een beperking spelen op de schoolpleinen

Lees verder

Amendement Elektrisch gereedschap

Lees verder

Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

    Word lid Doneer