Amen­dement Elek­trisch gereed­schap


Raads­ver­ga­dering donderdag 25 april 2024

25 april 2024

De gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug bijeen op donderdag 25 april 2024, sprekend over raadsvoorstel ‘2024-2377 Doorontwikkeling buitenteam’.

We stellen vast dat:

- In het Raadsvoorstel het college voorstelt om elektrisch materieel zoals een hoogwerker, versnipperaar en een elektrische bus aan te schaffen

- In dit Raadsvoorstel elektrisch aangedreven accu machines, zoals kettingzagen, bladblazers en bosmaaiers, niet zijn meegenomen

- Op basis van schriftelijke raadsvragen naar voren komt dat dit een eenmalige extra
investering vergt van 65.000,- [1]

- Materieel in de buitenruimte als kettingzagen, bladblazers en bosmaaiers zijn vies, luidruchtig en slecht voorhet milieu. Een benzinemotor CO2 en giftige stoffen uitstoot en erg slecht is voor de luchtkwaliteit

- De meeste apparatuur luidruchtig is, voor geluidsoverlast zorgt en veel inwoners hier last van hebben

- Het uitfaseren van het huidige materieel als kettingzagen, bladblazers en bosmaaiers op een benzinemotor nog geruime tijd kan gaan duren

We hebben nagedacht over en houden er rekening mee dat:


- In het kader van een klimaatneutrale gemeente we indien beschikbaar in de markt, preferent gebruik maken van elektrisch gereedschap boven fossiel

- Door de inzet van elektrisch gereedschap het geluidsniveau en hiermee de hinder voor de medewerker en de omgeving aanzienlijk gereduceerd wordt

- Groen onderhoud in eigen beheer enkel nog met elektrisch aangedreven gereedschap zal gebeuren

We stellen voor aan het voorgesteld besluit toe te voegen:


- Aan beslispunt a toe te voegen een punt iii

“het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 65.000 (in 2024) voor elektrisch gereedschap ter vervanging van o.a. kettingzagen, bladblazers en bosmaaiers met benzinemotor en hiervoor dekking te vinden in de lopende begroting voor de buitenruimte.”


En gaan over tot de orde van de dag

Partij voor de Dieren - Paul Blom
Open - Koos de Bruijn
D66 - Lennart van den Burg
BVHLokaal – Bram Brinkman
CDA – Werner van Katwijk


[1] Raadsvragen en antwoorden D66: https://heuvelrug.notubiz.nl/document/14051664/1


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, VVD, BVH Lokaal, CDA, ChristenUnie, D66, OPEN

Tegen

SGP

Lees onze andere moties

Motie rondom visrecht: Doorgaan op de ingeslagen weg

Lees verder

Amendement Innovatieve Woonvormen bij Woonzorgvisie 2024 - 2029

Lees verder

Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

    Word lid Doneer