Amen­dement Inno­va­tieve Woon­vormen bij Woon­zorg­visie 2024 - 2029


Raads­ver­ga­dering donderdag 25 april 2024

25 april 2024

Wij, de gemeenteraad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, bijeen op 25 april 2024
over het raadsvoorstel 2024-462 Woonzorgvisie Utrechtse Heuvelrug 2024-2029


Wij constateren dat:

1. Flexwoningen snel een urgent woonprobleem kan verlichten voor een tijd van 15 jaar.

2. Veel Flexwoningen ongebruikt ‘op stapel’ staan bij de overheid.

3. Onze gemeente bijzonder weinig gebruik heeft gemaakt van deze mogelijkheid.

4. Flexwoningen meestal alleen voor speciale doelgroepen is bedoeld.


Wij overwegen dat:

1. Tiny Houses eveneens een woonvorm betreft waar behoefte aan is en dat eveneens snel een oplossing van het woontekort zou kunnen bieden.

2. Flexwoningen niet alleen voor speciale doelgroepen bedoelt hoeft te zijn en een mix van doelgroepen/inwoners kan helpen bij de integratie in de buurt en meer draagvlak kan krijgen in die buurt.


Hiermee rekening houdend nemen we het volgende besluit:


Besluit:

De tekst Pag 22: “ Innovatieve woonvormen:

Voor flexwoningen wordt daarbij momenteel haalbaarheidsonderzoek gedaan voor vier locaties in Amerongen, Doorn, Leersum en Overberg.”

Toevoegen:

“Daarnaast staan wij open voor andere locaties voor flexwoningen waarbij het niet vooral gaat om de huisvesting voor 15 jaar van speciale doelgroepen, maar om het sneller woningen plaatsen voor een mix van doelgroepen/inwoners en categorie van woningen (ook b.v. Tiny Houses) en andere
innovatieve woonvormen zoals collectief wonen en CPO-initiatieven, in samenspraak met de buurt.“


BVHlokaal - Francine van der Velde

Partij voor de Dieren - Paul Blom

ChristenUnie - Tom Zoutewelle

OPEN - Marijn Bouwmeester


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, SGP, VVD, BVH Lokaal, CDA, ChristenUnie, D66, OPEN

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Elektrisch gereedschap

Lees verder

Amendement Houd Maarsbergen vitaal bij Woonzorgvisie 2024 - 2029

Lees verder

Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

    Word lid Doneer