Amen­dement Houd Maars­bergen vitaal bij Woon­zorg­visie 2024 - 2029


Vast­stellen Woon­zorg­visie 2024-2029

25 april 2024

Wij, de gemeenteraad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, bijeen op donderdag 25 april 2024 over het raadsvoorstel 2024-462 Woonzorgvisie Utrechtse Heuvelrug 2024-2029

We stellen vast dat:

- in Maarsbergen behoefte is aan woningen voor lokale woningzoekenden;

- in de woonzorgvisie nu 40-50 woningen als aantal voor Maarsbergen is opgenomen;

- zowel de ondergrens van de indicatieve woningbouwopgave (40 woningen in 2030) als de bouwprognose (35 woningen in 2030) op dit moment niet gehaald wordt;

- voor Maarsbergen op dit moment bijna geen inbreiding voorzien is.


We hebben er over nagedacht en houden er rekening mee dat:

- we willen bouwen naar behoefte per dorp om de vitaliteit te behouden;

- vitaliteit in een kleine kern als Maarsbergen al snel onder druk staat, zoals het voortbestaan van de school;

- het daarom noodzakelijk is dat het college een extra inspanning verricht om de vitaliteit voor Maarsbergen veilig te stellen;

- er snel duidelijkheid moet komen voor een concrete invulling.


We besluiten:

- de Woonzorgvisie Utrechtse Heuvelrug 2024-2029 vast te stellen, met de volgende aanpassing;

- op pagina 18, tabel 1 van de woonzorgvisie als onderkant bandbreedte voor Maarsbergen 80 woningen en bovenkant bandbreedte 100 woningen op te nemen.

Partij voor de Dieren - Paul Blom

SGP - Gijsbert Doornenbal

VVD – Jacco Bartelds


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, SGP, VVD, BVH Lokaal, ChristenUnie, OPEN

Tegen

CDA, D66

Lees onze andere moties

Amendement Innovatieve Woonvormen bij Woonzorgvisie 2024 - 2029

Lees verder

Amendement Streven naar 30% sociaal bij Woonzorgvisie 2024 - 2029

Lees verder

Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

    Word lid Doneer