Amen­dement Streven naar 30% sociaal bij Woon­zorg­visie 2024 - 2029


Raads­ver­ga­dering donderdag 25 april 2024

25 april 2024

Wij, de gemeenteraad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, bijeen op 25 april 2024 voor de bespreking van de woonzorgvisie


We stellen vast:

● Dat uit de huidige stand van zaken een groot tekort op de woningmarkt blijkt met name in de sector sociale en middeldure woningen.

● Dat het percentage sociale woningen in bezit van woningcorporaties in de gemeente Utrechtse Heuvelrug 23,9% bedraagt

(https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/dashboard/bouwen-en-wonen)

● Dat met de gestelde ambities in de concept woonzorgvisie het landelijk nagestreefde percentage van minimaal 30% sociale woningbouw t.o.v. de totale woningvoorraad niet gehaald wordt.


We hebben nagedacht over en houden er rekening mee:

● Dat uit het daadwerkelijk aantal gerealiseerde woningen blijkt dat met name het aandeel sociaal en middelduur achterblijft, terwijl uit onderzoek daar de grootste behoefte aan is.

● Dat het daarom extra belangrijk is dat de woningen die wel gebouwd gaan worden, adequaat inspelen op de behoefte van huishoudens met een laag- of middeninkomen;

● Dat om de sociale woningvoorraad op minimaal 30% te krijgen, een flinke inspanning - en in ieder geval ruim groter dan 30% - nodig is.

Wij besluiten:

punt 3 uit het voorgestelde besluit als volgt aan te passen, door aan te vullen:

● Samen met de woningcorporaties actief te streven naar het vergroten van de sociale woningvoorraad naar 30% van de totale woningvoorraad en daarnaast te blijven streven naar 40% woningen in het middensegment in de totale woningvoorraad.

Marijn Bouwmeester - OPEN

Wim Cassée- D66

Werner van Katwijk – CDA

Tom Zoutewelle – CU

Paul Blom – Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, CDA, ChristenUnie, D66, OPEN

Tegen

SGP, VVD, BVH Lokaal

Lees onze andere moties

Amendement Houd Maarsbergen vitaal bij Woonzorgvisie 2024 - 2029

Lees verder

Motie Maak werk van de circulaire economie bij Woonzorgvisie 2024 -2029

Lees verder

Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

    Word lid Doneer