Motie “Laat rust en natuur niet vervliegen door de “Vierde Aanvlieg­route Schiphol” over onze gemeente”


10 februari 2023

Motie “Laat rust en natuur niet vervliegen door de “Vierde Aanvliegroute Schiphol” over onze gemeente.”

De Raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, in vergadering bijeen op 9 februari 2023.


We stellen vast dat:

Het luchtruim boven Nederland is de laatste tientallen jaren steeds drukker geworden. Toeristen, reizigers op doorreis en een groep Nederlanders pakt nog steeds het vliegtuig voor vakantie of werk ondanks dat we weten dat vliegen slecht is voor het milieu. Een nieuwe indeling van het luchtruim wordt nu voorgesteld om vliegroutes korter en ietsje minder vervuilend te maken.. Daarnaast heeft de Koninklijke Luchtmacht behoefte aan een groter oefengebied voor de nieuwe jachtvliegtuigen.

Op 14 oktober 2022 is een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de beslissing over de indeling. Deze beslissing is een besluit over de belangrijkste punten (de hoofdlijnen). Tegen deze beslissing kan geen bezwaar worden gemaakt. De beslissing gaat alleen over het opnieuw indelen van het luchtruim.

Nu het besluit is genomen, werkt het Rijk de toekomstige vliegroutes uit. Dit duurt een paar jaar. Ook de provincie Utrecht gaat hierover meedenken. Dit doen ze ook namens alle gemeenten in de provincie. De provincie betrekt daarom ook de gemeenten bij het participatietraject.

In de provincie Utrecht bestaat er een kerngroep Luchtvaart. Deze kerngroep signaleert onder meer of de regio voldoende betrokken is bij een aantal luchtvaartprojecten, waaronder Luchtruimherziening. In 2020 bestond deze kerngroep uit de gemeenten Utrecht, Amersfoort, De Ronde Venen, Oudewater, Stichtse Vecht, Woerden. In de vastgestelde “Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening” staat dat de civiele luchtvaart behoefte heeft aan ruimte om knelpunten op te lossen op het gebied van duurzaamheid en capaciteit in de routestructuur in het zuidoosten van Nederland. Die ruimte ontbreekt nu boven de ongeveer 3 kilometer hoogte vanwege het militaire oefengebied EHTRA12/12A dat boven Zuid-Gelderland, oostelijk Noord-Brabant en Noord-Limburg ligt. Doordat met de luchtruimherziening in dit gebied ruimte beschikbaar komt, kan het civiele luchtverkeer op een iets minder vervuilende manier worden afgehandeld. De verkeersstroom vanuit het midden van Europa naar de Nederlandse luchthavens kan een directere route volgen, net als overvliegend verkeer naar het oosten en westen. De verwachting is dat dit minimaal 120 vliegbewegingen per dag gaat opleveren, zo’n 42.000 vliegbewegingen per jaar, maar dat kan meer worden aangezien het kabinet al zinspeelt op verdere groei van Schiphol op langere termijn. [1]

Op 9 maart 2021 heeft de provincie Utrecht samen met diverse gemeenten, waaronder Utrechtse Heuvelrug een zienswijze Ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening ingediend bij het Rijk.

We hebben nagedacht over en houden er rekening mee dat:

  • Het de verwachting is dat de vierde aanvliegroute over onze gemeente zal komen. Er zal dan worden gevlogen op een hoogte van circa 7000 ft. (2133 meter). Vliegtuigen leveren op deze hoogte geluidsoverlast op en stoten ook stikstof uit.
  • Er zijn meerdere stilte- en Natura2000 gebieden in onze gemeente. Deze gebieden worden juist beschermd tegen geluidsoverlast en stikstof. Hier zou dus niet in de buurt gevolgen mogen worden op zo’n lage hoogte.
    Gemeenten in Gelderland hebben zich al goed georganiseerd. Zij hebben ervaring opgedaan met het tegengaan van vliegveld Lelystad. Daardoor hebben zij ook veel kennis opgedaan. Onze buurgemeente Rhenen werkt in bijvoorbeeld al samen met Ede over deze nieuwe aanvliegroute.
  • Er onder onze inwoners onrust is ontstaan. Inwoners uit Amerongen hebben al vragen gesteld aan raadsleden, wat geleid heeft tot de informatie in het gemeentenieuws van 1 december j.l. Andere inwoners hebben een website gemaakt: www.stop4deroute.nl
  • We gezien de negatieve klimaateffecten en overlast juist moeten inzetten op minder vliegbewegingen in plaats van uitbreiding.

We vragen het college:


  • Samenwerking te zoeken met omliggende gemeenten, in het bijzonder met de gemeenten die ook risico lopen met deze nieuwe aanvliegroute, zoals Zeist, Woudenberg, Rhenen en Ede. Door in overleg met deze gemeenten te zorgen dat hun belang is vertegenwoordigd in de kerngroep Luchtvaart of in toekomstig overleg m.b.t. de nieuwe aanvliegroute.
  • Samen met deze gemeenten en de provincie een duidelijk standpunt te laten horen naar het Rijk. Zodat onze stilte- en Natura2000 gebieden niet belast worden door deze aanvliegroute, bijvoorbeeld door verhoogde stikstofdepositie. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor onze inwoners. In de zienswijze staat: “Het principe dat de totale hinder van Schiphol niet mag toenemen, moet ook het uitgangspunt zijn voor de verder van de luchthavens gelegen gebieden, dus ook voor de provincie Utrecht.”
  • De provincie Utrecht aan te moedigen om actief te blijven deelnemen aan overleggen het ministerie en de BRS (Bestuurlijke Regie Schiphol) in plaats van zich te vertegenwoordigen door een andere provincie met als inzet dat onze bewoners en onze stilte- en Natura2000 gebieden niet belast worden door deze aanvliegroute.
  • Onze inwoners actief te blijven informeren over ontwikkelingen. Dit kan ook in samenwerking met omliggende gemeenten.
D66 Lennart van der Burg, mede namens commissielid Hubert van Zanten

OPEN Marijn Bouwmeester

Partij voor de Dieren Paul Blom

BVHlokaal Bram Brinkman


1 https://www.luchtvaartnieuws.n...

https://www.rijksoverheid.nl/d...
https://www.provincie-utrecht....


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, D66, BVH Lokaal, OPEN, CDA, ChristenUnie

Tegen

SGP, VVD

Lees onze andere moties

Motie naar een veilige en stille Lekdijk

Lees verder

Amendement Doe Maarn Mee

Lees verder

Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

    Word lid Doneer