Motie CO2 uitstoot gemeente in beeld en gecom­pen­seerd


4 juli 2022

De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, in vergadering bijeen op 4 en 7 juli 2022

Constaterende dat:

  • De gemeente op dit moment geen zicht heeft op de CO2 uitstoot van haar eigen organisatie;
  • Tot 2019 er wel inzicht was in de uitstoot en dit werd ook regionaal gecompenseerd. Na een bezuinigingsronde is dit echter geschrapt.

Overwegende dat:

  • De gemeente de wens heeft om het goede voorbeeld te geven en dat het goed zou zijn de volledige CO2 uitstoot te compenseren;
  • Door het inzichtelijk te maken van waar de CO2 uitstoot in de organisatie plaats vindt hier ook gerichtere verduurzamingsmaatregelen kunnen worden uitgevoerd;
  • Lokale of regionale duurzaamheidsprojecten in een versnelling komen door deze gemeentelijke CO2 compensatie;• De CO2 uitstoot volledig vermijden is natuurlijk het beste in plaats van elders te compenseren.

Verzoekt het College om:

  • Nog dit jaar de CO2 uitstoot van haar eigen organisatie inzichtelijk te maken en dit dan vervolgens jaarlijks bij te houden;
  • Zich in te spannen de CO2 uitstoot te minimaliseren door verduurzaming van onder meer haar vastgoed en wagenpark;
  • bij het uitvoeringsprogramma met een voorstel te komen voor de compensatie van het resterende uitstoot, met als voorwaarde dat deze compensatie binnen de gemeente Utrechts Heuvelrug plaats vindt, om lokale initiatieven te steunen.

Lennart van der Burg, D66

Tom Zoutewelle, ChristenUnie

Paul Blom, Partij voor de Dieren

Koos de Bruijn, OPEN


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, BVH Lokaal, CDA, ChristenUnie, D66, OPEN

Tegen

SGP, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Samen respectvol omgaan met voedsel

Lees verder

Motie Urgentie aanpak klimaatverandering & ecologische achteruitgang

Lees verder

Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

    Word lid Doneer