Vragen Partij voor de Dieren over vuur­werk­overlast 2023-2024


Indiendatum: 18 mrt. 2024

Sinds 2019 bestaat in Utrechtse Heuvelrug een meldpunt waar inwoners melding kunnen doen van vuurwerkoverlast in aanloop naar de jaarwisseling. College en gemeenteraad zijn jaarlijks schriftelijk geïnformeerd over het aantal meldingen van vuurwerkoverlast.

Jaarlijks aantal meldingen via Meldpunt Heuvelrug

2019

2020

2021

2022

2023

179

85

182

102

213

In aanloop naar de jaarwisseling 2023-2024 zijn 213 meldingen gedaan. Het overgrote deel betrof unieke meldingen. 75% van de meldingen zijn gedaan vóór de jaarwisseling. De eerste melding dateert van september 2023.

Er is sprake van een verdubbeling van het aantal meldingen t.o.v. vorig jaar. Opvallend is dat officiële politiecijfers (zie RIB Terugkoppeling jaarwisseling 2023-2024) significant lager liggen (86 versus 213).

Aantal melders en meldingen in 2023 via Meldpunt Heuvelrug

1

2-4

5 of meer

Totaal

Aantal melders

169

7

5

181

Aantal meldingen

169

18

26

213


In januari ontving de raad de RIB Terugkoppeling Jaarwisseling 2023-2024. Daarin staat dat invulling van de jaarwisseling ook komende periode onderwerp van gesprek blijft. Partij voor de Dieren is geïnteresseerd hoe dit onderwerp van gesprek blijft en stelt de volgende vragen aan het college:

 1. Heeft u een mogelijke verklaring voor het feit dat de politiecijfers significant afwijken van die van het meldpunt? Indien gewenst kunnen wij deze geanonimiseerde cijfers beschikbaar stellen.

 2. Driekwart van de meldingen via het meldpunt dateert van voor de jaarwisseling. In deze periode heeft politie inzet plaatsgevonden. Herkent u het beeld dat het overgrote deel van de overlast al ver voor de jaarwisseling is begonnen? Is politie inzet gedurende deze periode van nut geweest?

 3. De Raad heeft 24 februari 2022 besloten de APV aan te passen door het invoeren van een vuurwerkverbod. Doel was een eerste stap te zetten richting regionaal en/of landelijk verbod, overlast en schade aan mens, dier, natuur, milieu en eigendommen te verminderen. In regionaal verband werkt Utrechtse Heuvelrug samen met Veenendaal, Renswoude, Rhenen en Wijk bij Duurstede (basisteam C4 van district Oost Utrecht). Bent u bereid om in regionaal verband het gesprek te voeren of deze gemeenten bereid zijn een lokaal afsteekverbod in te stellen en bent u bereid hierover aan ons rapporteren?

 4. Camera inzet in de wijk Groenhoek heeft geleid tot een significante daling van het aantal incidenten van 90 naar 20. U geeft echter aan dat de situatie in de Groenhoek vraagt om langdurige brede aanpak, incl. preventie en repressie en dat herhaling van ongeregeldheden niet wordt getolereerd. Het cameratoezicht is tot 31 maart verlengd.

  1. Heeft verlenging van het cameratoezicht tot 31 maart geleid tot de gewenste normalisering of zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk?

  2. Is het college (of via een partner als het Sociale Dorpsteam) bereid om, naast preventie en repressieve maatregelen, actief in gesprek te gaan met de jongeren om samen een nieuw milieu- en diervriendelijk alternatief in het leven te roepen?

 5. Niet alleen tijdens de jaarwisseling, maar ook door het jaar heen wordt tijdens evenementen vuurwerk afgestoken. Vuurwerk is slecht voor natuur, milieu en de gezondheid van mens en dier. De gemeente Utrechtse Heuvelrug is verantwoordelijk voor het welzijn van haar inwoners en bewoners. Buurgemeente Zeist heeft onlangs een voorstel aangenomen om ook vuurwerk door het jaar heen te gaan verbieden.

  1. Wat vindt u van het initiatief in buurgemeente Zeist?

  2. Bent u bereid in regionaal verband te onderzoeken of een verbod op vuurwerk tijdens evenementen gedurende het jaar mogelijk is?

 6. In tegenstelling tot andere regio’s is carbidschieten geen traditie in onze gemeente. Carbidschieten is net als vuurwerk zeer belastend voor dieren en de natuur. U geeft aan tijdens de jaarwisseling 2023-2024 geen meldingen van carbidschieten te hebben ontvangen.

  1. Betekent dit dat carbidschieten in het geheel niet heeft plaatsgevonden?

  2. Bent u bereid i.h.k.v. deregulering, artikelen in de APV m.b.t. carbidschieten te schrappen, mocht blijken dat carbidschieten niet plaatsvindt.

 7. Kort voor de jaarwisseling heeft de gemeente een publiciteitscampagne gevoerd om inwoners te informeren over het vuurwerkverbod.

  1. Bent u van mening dat deze campagne effectief is geweest?

  2. Zo nee, welke alternatieven overweegt u?


Interessant voor jou

Vragen van OPEN, PvdD en D66 over sluipverkeer in het buitengebied

Lees verder

Vragen van OPEN, D66 en PvdD over Vierde aanvliegroute

Lees verder

Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

    Word lid Doneer