Vragen van OPEN, PvdD en D66 over sluip­verkeer in het buiten­gebied


Open Agenda Spoor Ruimte maandag 18 maart 2024

Indiendatum: 18 mrt. 2024

Er is een breed gedeelde wens de verkeersdruk, met name van sluipverkeer, in het buitengebied te voorkomen.

Daarnaast is de zorg dat, door de nieuwbouw plannen in o.a. Wijk bij Duurstede, de verkeersdruk alleen maar zal toenemen komende jaren. Zo ook in het Langbroekerweteringgebied.

De recent aangekondigde snelheidsremmende maatregelen rond Sterkenburg, worden zeer verwelkomd.


We hebben de volgende vragen aan de wethouder:

1. Of de verdergaande verkeersbeperkende maatregelen, zoals een landbouw-sluis zoals door o.a. RHDHV is geadviseerd, daarmee geen gepasseerd station worden? Met andere woorden; kan de wethouder toezeggen dat verdere verkeersbeperkende maatregelen in het buitengebied van de Langbroekerwetering onverminderd mogelijk blijven? En hoe kijkt de wethouder naar de voorgestelde maatregel voor het realiseren van de genoemde verkeersluis?

2. De vraag of de wethouder om bij de uitrol van het 60km/u-regime op de N229 er bij de provincie op aan te dringen de sluipverkeerproblematiek te betrekken.

Vragen aan collega raadsleden:

3. Er is nu een aantal voorbeelden waar gemeente Utrechtse Heuvelrug de dupe is van sluipverkeer vanuit omliggende gemeente (o.a. Lekdijk en in buitengebied). In hoeverre zou onze gemeente proactiever moeten zijn om dit sluip verkeer te weren met fysieke maatregelen ook al zal dit in sommige gevallen een waterbed effect hebben naar buurgemeente. De praktijk wijst (helaas) uit dat het regionale afstemming helaas soms (te) lang duurt en niet altijd tot oplossing komt. Gemeente zou hier meer eigen initiatief in kunnen / moeten (?) nemen.

4. We hebben in de gesprekken rondom de mobiliteitsvisie gesproken over het beoordelen van knelpunten rondom 'objectieve criteria'. In een aantal gevallen zien we mogelijke grote wijzigingen in verkeerstroom (door bijv. woningbouw). Dit voelt als beleid in de achteruitkijk spiegel i.p.v. van de voorruit. Zouden we niet proactiever de verwachte toekomstig problemen moeten aanpakken?

OPEN, Koos de Bruin

Partij voor de Dieren, Paul Blom

D66, Lennart van der Burg

Indiendatum: 18 mrt. 2024
Antwoorddatum: 18 mrt. 2024

Interessant voor jou

Vragen van OPEN en PvdD over Fossiele Reclames

Lees verder

Vragen Partij voor de Dieren over vuurwerkoverlast 2023-2024

Lees verder

Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

    Word lid Doneer