PvdD Utrechtse Heuvelrug roept gemeente Woudenberg op:


"Stel besluit­vorming Henscho­termeer uit tot overleg met buren heeft plaats­ge­vonden met respect voor natuur"

6 maart 2024

"Zo gaan we toch niet met elkaar om? Wij vragen u dringend besluitvorming uit te stellen tot ordentelijk overleg met de buren heeft plaatsgevonden met respect voor de natuur." Zo sprak fractievoorzitter Paul Blom dinsdagavond 5 maart de raadsleden van buurgemeente Woudenberg toe bij de inspraakavond over de dreigende verpretparkisering van het Henschotermeer.


Het was een drukbezochte avond, waarbij Paul Blom niet de enige vertegenwoordiger vanuit de gemeenteraad Utrechtse Heuvelrug was. Ook Francine van der Velde (BVHlokaal) en Goof Lindijer (OPEN - Heuvelrug Sociaal en Groen) uitten hun bezwaren tegen de plannen van de ondernemer en eigenaar van Mooi Meer BV. In totaal spraken maar liefst twaalf sprekers zich uit tegen de megalomane plannen.

Kijk en luister hier de bijdrage van Paul Blom namens Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug


Lees hier de bijdrage van Paul Blom namens Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug

"Geachte voorzitter, geachte collega-raadsleden,

Graag maken wij gebruik van de gelegenheid een toelichting te geven op onze zienswijze en waarom wij het ontwerpbestemmingsplan Henschotermeer, opgesteld door Mooi Meer BV, geen goed idee vinden. Ik wil ingaan op twee aspecten: aantasting van de natuur en parkeren.

Het bestemmingsplan beperkt zich tot recreatie, bij het meer, op het eiland, aan het strand ten westen en noorden en aan de oostkant. Het lijkt wel alsof de natuur niet bestaat. Het buitengebied is volledig buiten het plan gehouden. Omliggende natuur kun je niet buiten beschouwing laten, net zo min als de plannen voor een hal van 1500m2 op grondgebied van Utrechtse Heuvelrug. Een integraal plan, inclusief een hal, parkeren op grondgebied van Utrechtse Heuvelrug en de effecten op de natuur, ontbreekt.

Een evenement met harde muziek en openstelling na zonsondergang, zorgen voor toenemende druk op de natuur terwijl deze juist beschermd moeten worden. Gemakshalve worden evenementen op het grondgebied van Utrechtse Heuvelrug buiten beschouwing gelaten. We moeten inzetten op rust, in de avond en buiten het seizoen, zodat de natuur de tijd heeft zich te herstellen van de dagelijkse bezoekers.

Verviervoudiging van de horeca (2 keer zo hoog, 2 keer zo groot, exclusief eventuele ondergrondse uitbreiding) aan de westzijde zal forse uitstraling geven naar het NNN gebied; is onwenselijk en niet passend in deze omgeving. Het gebied ten westen is essentieel leef- en foerageergebied van de das. Elke opzettelijke verslechtering, hoe klein ook, wordt volgens de Raad van State beschouwd als opzettelijke beschadiging. Het gebied ten westen en noorden van het meer dient dan ook per definitie vrij te blijven van bebouwing, geen verviervoudiging.

Wat betreft bebouwing, parkeerplaatsen zijn ook bebouwing. Een restaurant aanleggen zonder parkeerplaatsen en doodleuk verwijzen naar de parkeerplaatsen bij de buren zonder overleg vinden wij onbegrijpelijk. Het is overigens nog maar de vraag of er überhaupt een hal mag komen of dat de 1% grens van bebouwing op het grondgebied van Utrechtse Heuvelrug al overschreden is door de parkeerplaatsen.

Samenvattend, geen integraal plan, geen overleg, buitengebied bestaat niet, plan voor de hal ook niet en parkeren hoeft niet. Wel horeca, horeca, horeca en een brug om er te komen. Deze aanpak verdient geen schoonheidsprijs. Zo gaan we toch niet met elkaar om? Wij vragen u dringend besluitvorming uit te stellen tot ordentelijk overleg met de buren heeft plaatsgevonden met respect voor de natuur.

Dank u wel."

Gerelateerd nieuws

Dierenwelzijn op de kaart van Utrechtse Heuvelrug

Het PvdD Café over Dierenwelzijn werd afgelopen woensdagavond druk bezocht en was zeer geslaagd, al zeggen we het zelf. Het o...

Lees verder

Leerzame avond over bomen & bos (en raven)

Woensdagavond 20 maart was het weer een zeer mooie, gezellige en leerzame avond tijdens ons PvdD Café Bomen, bomen, bomen! Co...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief