Beter 10 roof­vogels in de lucht dan 1 op de hand


27 april 2022

Utrechtse Heuvelrug - Koningsdag, een dag waarop we feestelijk een verjaardag vieren, vol in oranje gekleed, rood-wit-blauw, rommelmarkten, gezang, muziek. Iedereen is vrij om te gaan en te staan waar men wil. Helaas geldt dat niet voor alle inwoners van onze gemeente. Niet voor de roofvogels die mee moeten werken aan de roofvogelshow tijdens Koningsdag. Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over het welzijn van de roofvogels die tijdens de show worden gebruikt. Hoogste tijd voor een spektakel van een show, maar zonder vogels!

In Utrechtse Heuvelrug wonen meer dieren dan mensen, maar toch worden zij vaak vergeten in gemeentelijke plannen of beleid of komen ze er bekaaid van af. De Partij voor de Dieren wil dat ook dieren hier een fijne plek hebben om te leven, of dat nu in het wild is of bij mensen thuis. Want de mate van beschaving van een samenleving valt af te meten aan de wijze waarop ze omgaat met dieren. En toch vindt er op Koningsdag in onze gemeente een roofvogelshow plaats. Tijd voor nieuwe tradities zonder dierenleed, tijd voor het in acht nemen van de Wet Dieren.

De Vogelbescherming beschrijft op haar website duidelijk waarom het houden van roofvogelshows leidt tot dierenleed. Een korte weergave:

  • Roofvogels worden in gevangenschap gehouden en kunnen niet hun natuurlijk gedrag vertonen. Ze hebben niet de vrijheid om te jagen, om een eigen partner te vinden en jongen groot te brengen. Ze zitten met een kort touw vast aan een blok of in een hok. Hun vrijheid is hen ontnomen. Riempjes om de poten en snavels.

  • Kunstjes doen is al onnatuurlijk, laat staan te midden van een mensenmassa. Mensen die te pas en te onpas willen aaien en aanraken. Uilen zijn echte nachtdieren, maar worden urenlang in daglicht te kijk gezet.

  • In Nederland wordt een groot en toenemend aantal inheemse en uitheemse roofvogels en uilen gehouden en verhandeld. Waar vraag is ontstaat aanbod (er valt geld te verdienen). Dit aanbod wordt deels gevoed met in gevangenschap gefokte vogels, maar voor een deel wordt ook aan de vraag voldaan door eieren en nestjongen uit nesten in het wild te roven.

  • Tijdens shows komt het geregeld voor dat een in gevangenschap gefokte vogel de vrijheid kiest en ontsnapt. Bij particulieren die roofvogels en uilen houden ontsnappen nog veel meer vogels. Soms worden ze zelfs bewust losgelaten. Naast faunavervalsing lopen ontsnapte vogels grote risico‚Äôs door de leertjes aan hun poten waarmee ze verstrikt kunnen raken in de takken en een vreselijke dood kunnen sterven.

  • Roofvogel- en uilenshows worden vaak gehouden onder het mom van voorlichting. Onderzoek toont aan dat in de meeste shows nauwelijks voorlichting wordt gegeven of is de verschafte informatie zelfs feitelijk onjuist. Roofvogel- en uilenshows draaien om het feit dat mensen de vogels van dichtbij kunnen zien en zelfs aanraken. Dit is tegengesteld aan het gedrag van deze vogels in het wild. Daar blijven ze het liefst ver van mensen verwijderd. Het publiek leert niets over de vogels in het wild.

Dieren zijn levende wezens met eigen karakters, pijn en emoties. Dieren zijn geen hebbedingen of productiemiddelen. De Partij voor de Dieren wil dat er een einde komt aan het gebruik en doden van dieren omwille van vermaak, traditie of mode. De Partij voor de Dieren wil dat in het wild levende dieren de mogelijkheid hebben om in vrijheid te leven. Partij voor de dieren wil dat het gebruik van roofvogels of uilen in shows wordt verboden.

Lees ons standpunt over Dierenwelzijn en Dierenrechten:
www.utrechtseheuvelrug.partijvoordedieren.nl/standpunten/geen-vermaak-ten-koste-van-dieren
Lees de flyer op:
www.vogelbescherming.nl/over-ons/standpunten/standpunt-roofvogelshows


Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief