Antwoorden op Kamer­vragen over recre­a­tieve plannen rond Henscho­termeer


29 augustus 2022

Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen van Tweede Kamerleden Van Esch en Vestering (beiden Partij voor de Dieren) over de recreatieve plannen rond het Henschotermeer. Uit de beantwoording blijkt dat er wel degelijk sprake van intensieve ontwikkeling (bouw en recreatie) in Natuurnetwerk Nederland (NNN), wat in de beantwoording van eerdere vragen volledig buiten beschouwing is gelaten.

In de plannen verhuist de YMCA (in Natuur Netwerk Nederland) naar het voormalige NCC-terrein (ook in Natuurnetwerk Nederland). Het NCC-terrein beslaat 2,6 hectare. Het nieuwe YMCA-complex 6,5 hectare, 2,5 keer zo groot. Een ingrijpende bestemmingsplanwijziging moeten worden doorgevoerd om buiten het voormalige NCC-terrein (verblijfs)recreatie mogelijk te maken. Dit is in strijd met de beschermde status van Natuurnetwerk Nederland. Ontwikkelingen mogen volgens de Provinciale Interim Omgevingsverordering niet leiden tot een aantasting van Natuurnetwerk Nederland, wat betreft kwaliteit, oppervlakte en samenhang.

Uit de beantwoording blijkt dat het oude gebouw mogelijk een nieuwe bestemming zal krijgen. In dat geval komt er dus meer dan twee keer zoveel bebouwing bij in Natuurnetwerk Nederland. Er staan dan straks twee in plaats van één groot gebouw. Ook dit is in strijd met de beschermde status van Natuurnetwerk Nederland.

De Minister suggereert dat er mogelijk sprake kan zijn van een "duidelijk aantoonbare meerwaarde voor het Natuurnetwerk Nederland in de provincie Utrecht voor wat betreft kwaliteit, oppervlakte en samenhang.” Het verdubbelen van gebouwen en meer dan verdubbelen van intensieve (verblijfs)recreatie in beschermd natuurgebied heeft wat de Partij voor de Dieren betreft op geen enkele wijze meerwaarde voor de natuur, het milieu of de biodiversiteit. - Jesseka Batteau, Coördinator Partij voor de Dieren Woudenberg

De antwoorden kunt u hier downloaden: https://www.rijksoverheid.nl/b...

Wij staan voor:

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief