Motie Bouw­en­ve­loppen gunnen aan corpo­raties


11 november 2022

De raad, bijeen op 7 en 10 november voor het bespreken van het raadsvoorstel “(Beleidsarme) Ontwerp Begroting 2023-2026 en uitvoeringsprogramma 2023-2026”


Gehoord de wensen van de lokale huurdersvereniging en van de lokale woning corporaties, tijdens de ontmoeting met de raad op 1 november jongstleden om voor de resterende bouwenveloppen de regie te leggen bij de corporaties, zodat deze sneller de in die enveloppen vastgestelde sociale woningbouw kunnen realiseren.

Constaterende:

  • dat er meerdere fracties achter dat verzoek stonden;
  • het versnellen van de bouw van sociale woningen urgent wordt geacht door de raad.


Spreekt uit als zijn wens dat het college de enveloppen procedure die geldt voor het bebouwen van onroerend goed van de gemeente zo uit te gaan voeren dat lokale woningbouwcorporaties zo goed mogelijk kunnen participeren en dat de uitvraag dus past bij de kwaliteit en diversiteit van woningen die door de corporaties gebouwd moeten worden. (Dus niet alleen het duurste segment sociale woningbouw en met de geldende duurzaamheidsnormen en het juiste kwaliteitsniveau).

Dit te laten gelden voor alle nog niet definitief uitgegeven enveloppen.

Verzoekt het college hierover snel concrete afspraken te maken met de corporaties en daarover de raad nog dit kalenderjaar te informeren.

En gaat over tot de orde van de dagHans Waaldijk, OPEN

Marina Roelofsen, CDA

Evert de Boer, VVD

Tom Zoutwelle, ChristenUnie

Paul Blom, Partij voor de Dieren

Wim Cassee, D66

BVHlokaal


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, VVD, BVH Lokaal, CDA, ChristenUnie, D66, OPEN

Tegen

SGP

Lees onze andere moties

Amendement Compenseren kun je keren

Lees verder

Motie Objectieve onderbouwing van de grondslagen voor lokale belastingen

Lees verder

Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

    Word lid Doneer