Partij voor de Dieren pleit voor uitstel plannen Sportlaan


22 september 2022

Voor Driebergen heeft de Sportlaan altijd een bijzondere betekenis gehad, met het woonwagenkamp, de kurkplatenfabriek, de Roma-affaire en natuurlijk op zaterdag aanschuiven richting gemeentewerf. Voor ligt een plan om 44 huizen te bouwen op de voormalige gemeentewerf en het woonwagenkamp. Het voormalig Boshuis terrein is afgevallen. Daar is sinds 1954 blijkbaar zoveel illegaal afval gestort, dat wonen er onverantwoord is en de natuur haar gang mag gaan. Wij blijven pleiten voor sanering en gedegen controle om ervoor te zorgen dat de andere terreinen schoon en bewoonbaar blijven.

Het voorliggende plan voorziet in 44 woningen; het aantal parkeerplaatsen stijgt van 83 richting de 200; zienswijzen van omwonenden en betrokken organisaties is niets mee gedaan; er worden amper 7 sociale woningen gebouwd; aan de leefbaarheid en veiligheid van bewoners wordt voorbij gegaan; diertjes zijn inmiddels vakkundig verwijderd; ook een landelijke oproep om flexwoningen voor studenten, senioren en statushouders te realiseren is genegeerd. 44 woningen… punt!

Voorzitter, een dergelijke aanpak past niet bij het beleid dat deze raad wil uitstralen: transparant, open, participatief, met inwoners, grenzen stellend aan groei. Het is wat ons betreft niet de taak van de raad om op de stoel van het college te gaan zitten en reparaties te gaan uitvoeren op dit voorstel. Wel om vast te stellen of dit plan rijp is voor besluitvorming. Wat de Partij voor de Dieren betreft is dit plan dat nog niet. De gemeentewerf ligt al sinds 2012 braak dus een paar maanden uitstel om het voorstel nog beter te maken is wat ons betreft geen bezwaar.

Wij pleiten daarom, middels een motie voor een adempauze. In die periode gaat een werkgroep, bestaande uit inwoners, experts belanghebbenden en gemeente aan de slag om een integraal plan op te stellen. Waarin de kernpunten van de inwoners worden meegenomen, een ecologische zone gerealiseerd wordt en ook verkeersknelpunten worden opgelost. Samen met inwoners maken we een plan voor een verkeersveilige en leefbare straat en toveren we de Sportlaan om in een groene parel van Driebergen.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Zienswijze ontwerpbesluit omgevingsvergunning Nieuwe Steeg 6 in Leersum

Lees verder

Oordeel zonneweides Overberg en Amerongen

Lees verder

Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

    Word lid Doneer