Veran­dering begint bij jezelf


7 december 2021

De lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 van de Partij voor de Dieren op de Utrechtse Heuvelrug is Jolande Baudet (gelukkig geen familie, hoewel ze haar naamgenoot nog wel eens in een debat aan de tand zou willen voelen). Eén van onze partijgenoten ging met haar in gesprek om haar beter te leren kennen.

Jolande woont in Driebergen met haar man en twee katten. Ze is partijlid sinds 2006, actief binnen de afdeling provincie Utrecht vanaf 2007 en sinds 2018 betrokken bij de (oprichting van) werkgroep Utrechtse Heuvelrug. Naast vrijwilligerswerk voor een dierentehuis in Austerlitz werkt Jolande als manager bij een grote bouwaannemer. Mensen vragen haar vaak of werken in de bouw met bijbehorende stikstofuitstoot en verdere vervuiling niet botst met het groene gedachtegoed van de PvdD, maar het tegendeel is waar – met ecologie, biodiversiteit en klimaat in haar portefeuille kan Jolande juist de bouw van binnenuit beïnvloeden. Ook stellen opdrachtgevers steeds vaker milieueisen aan het bouwbedrijf, hetgeen bij Jolande in goede aarde valt. Zo volgt zij haar principe dat de wereld veranderen bij jezelf begint: ‘Ik geloof heel erg dat als ik er ergens iets van vind, ik ook moet proberen het te helpen verbeteren.’

Behoefte PvdD-geluid in Utrechtse Heuvelrug

Dit principe in haar werk en leven is tevens de reden dat Jolande de werkgroep Utrechtse Heuvelrug heeft helpen opzetten: ze vond dat er in de gemeente behoefte was aan het geluid van de partij, dus heeft zij er zelf werk van gemaakt: ‘Als je het ergens niet mee eens bent, dan kun je wel mopperen, maar de verandering begint bij jezelf. En ook al lijkt die misschien maar heel klein, je kunt wel een verandering in gang zetten.’ Uit haar werk heeft zij geleerd dat overheden veel meer kunnen afspreken met bedrijven over natuurinclusieve eisen. Ook heerst in de gemeente een woningtekort, waarbij lokale bewoners moeilijk sociale huurwoningen kunnen vinden. Tegelijkertijd worden er massaal grote, dure woningen gebouwd voor mensen van buiten de gemeente en staan er veel panden leeg. Volgens Jolande is uitbreiding van het woonbestand dan ook niet altijd de oplossing, zeker niet ten koste van de natuur. Het partijpunt van “grenzen aan de groei” onderschrijft zij dan ook volmondig.

Boeren als oplossing van het probleem

Een ander voorbeeld van groeibegrenzing in Utrechtse Heuvelrug betreft de land- en bosbouw. Terwijl de coronazoönose (een ziekte die van dier op mens overslaat) over de wereld woedt, geeft de gemeente groen licht aan uitbreiding en nieuwbouw van megastallen. Men gaat zo voorbij aan het voorzorgsbeginsel, waarbij voorkomen beter is dan genezen. Volgens Jolande gaat dit ten koste van klimaat, dieren en de kleinere boeren die wel milieuvriendelijk willen werken. De oplossing ligt volgens haar in meer regionale, kleinschalige productie, waarbij de boeren worden gezien als deel van de oplossing en niet onderdeel van het probleem: ‘Niemand is tegen natuur; alleen niet iedereen heeft altijd door wat de consequenties van zijn of haar handelen zijn.’ Van belang is om in gesprek te gaan met de boeren; anders blijven mensen tegenover elkaar staan en blijft het systeem in stand: ‘Als je boeren veel meer de ruimte geeft om voor vakmanschap te staan en met hart voor de zaak aan de slag te gaan; als zij meer geld kunnen verdienen aan een gezonder, duurzamer, diervriendelijk bedrijf; dan zijn zij nooit tegen.’

Onvervalst activisme

De gemeente heeft de gevolgen van weersextremen aan den lijve ondervonden met de valwind die het bos bij Leersum trof. Als gevolg hiervan is de werkgroep het gesprek aangegaan met terreinbeheerder Staatsbosbeheer over de toekomst van het gebied. Net als de boeren zit Staatsbosbeheer vast in een systeem dat geen toekomst heeft, waarover Jolande graag in overleg treedt: ‘Staatsbosbeheer is niet een vijand van de PvdD.’ Als het moet, is Jolande echter niet vies van wat onvervalst activisme, zoals bij de campagne tegen de kap van oeroude bomen aan de Broekhuizerlaan te Leersum. Met discussies, een handtekeningenactie, een referendum, een fietstocht en het ophangen van rouwlinten zijn de inwoners van Utrechtse Heuvelrug succesvol gemobiliseerd. Voor Jolande is zo'n vorm van inspraak cruciaal bij het verbeteren van onze wereld.

Eigen verantwoordelijkheid

Een menselijke maat in de omgang is voor Jolande een terugkerend thema in zowel werk als leven. Haar motto is niet voor niets “Respect voor alles wat leeft”. Volgens haar moet iedereen zeggen wat men wil zeggen, op oprechte en respectvolle manier: ‘Ik geloof in het elkaar opzoeken, het gesprek aangaan, voors en tegens uitdenken. Zolang je niet met elkaar in gesprek bent, kun je elkaar überhaupt ook niet goed helpen.’ Ieder mens moet in haar ogen eigen verantwoordelijkheid nemen, ook naar elkaar. Vrije meningsuiting is voor Jolande een groot goed. Zo belichaamt de werkgroep Utrechtse Heuvelrug de diversiteit in de samenleving uitstekend, met haar mix van man/vrouw, jong/oud, loondienst/flexwerk en verschillende culturele achtergronden. Omdat die inclusiviteit niet bewust is opgelegd, maar vanzelf is ontstaan, werkt het in de praktijk. Als vrouw in de traditionele “mannenwereld” van de bouw weet Jolande goed hoe je soms je principes voorop moet stellen om verandering te brengen: ‘Soms moet je je poot stijfhouden omdat het echt niet kan wat er gebeurt.’

Kattenmens

Over poten gesproken: Jolande hoeft niet na te denken over de vraag welk dier zij zou willen zijn: ‘Ik houd van alle dieren, maar ik ben echt een kattenmens.’ Zo is zij enerzijds eigenwijs en gaat ze graag haar eigen gangetje, maar weet zij ook het belang van afhankelijkheid en goed gezelschap. Ze ziet zichzelf dan ook als een combinatie van een huiskat en een wilde kat. Gelukkig kan zij conform de nieuwe Dierenwet van de PvdD haar natuurlijke gedrag vertonen bij de werkgroep Utrechtse Heuvelrug. Als lijsttrekker streeft zij er namelijk naar om het systeem te veranderen door bij zichzelf te beginnen en respectvol het gesprek met anderen te voeren: ‘Met elkaar het gesprek aangaan en proberen elkaars zienswijzen op tafel te leggen, brengt je uiteindelijk dichter bij elkaar.’

Op de hoogte blijven van Jolande en de rest van team Utrechtse Heuvelrug? Volg dan Jolande op Facebook, en de werkgroep via Facebook, Twitter en Instagram. Ook kan de werkgroep nog hulp gebruiken in aanloop naar de verkiezingen in maart, bijvoorbeeld met flyeren. Heb jij zin om mee te helpen? Leuk! Meld je dan via utrechtseheuvelrug@partijvoordedieren.nl

Gerelateerd nieuws

CleanUp Maarn en Ledenborrel

Dat was weer een gezellige CleanUp vandaag in Maarn. Veel kleine vriendjes ontmoet. Na afloop, vanwege corona, een borrel in ...

Lees verder

Presentatie manifest Biodiversiteit GoedVolk

Leersum - 8 december waren Jolande Baudet en Paul Blom aanwezig bij de presentatie van het manifest Biodiversiteit van GoedVo...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief