Partij voor de Dieren over nieuwe kern Drie­bergen-Zeist bij station Drie­bergen


15 juni 2023

Wat u kunt verwachten van de Partij voor de Dieren, is dat wij plannen toetsen op diervriendelijkheid, of ze goed zijn voor de natuur en de biodiversiteit. Een eenvoudige toets op diervriendelijkheid is de Ctrl-F toets waarbij we zoeken op het woord Dier. Goed en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat het woord “Dier” één keer voorkomt in het plan van aanpak. Het slechte nieuws is dat het onderdeel is van het woord ‘subsidieregeling’

Met geen woord worden dierenbelangen serieus genomen in het initiële voorstel. Likkebaardend blikken we vooruit naar de nieuwe kern Driebergen-Zeist, zonder ons te bekommeren om het waardevolle gebied dat hierdoor verloren gaat.

In het onderzoek van de ODRU ontbrak een ecologisch onderzoek. Dit is in een later stadium alsnog uitgevoerd en toegevoegd. Daarin lezen we dat “Rondom het plangebied grote delen van het oriëntatiegebied aangewezen zijn als NNN of groene contour.” NNN stond voor Ecologische Hoofdstructuur, maar het lijkt wel alsof we op de Heuvelrug een eigen vertaling hanteren: Economische Hoofdstructuur.

Het mag duidelijk zijn dat bij de ontwikkeling van het plangebied nadrukkelijk rekening gehouden moet worden met het NNN. De provincie vraagt onze gemeenten nadrukkelijk om een zodanig ruimtelijk beleid te voeren dat de doelstellingen van het NNN niet nadelig worden beïnvloed. Binnen het NNN moet elke ontwikkeling uitvoerig worden getoetst aan de doelstellingen van het NNN en gelden er strikte normen die zijn opgenomen in de provinciale ruimtelijke verordening Utrecht.

Ook is her duidelijk dat er binnen zowel het oriëntatiegebied als het plangebied vrij veel beschermde soorten zijn aangetroffen. Bij ontwikkelingen zal hiermee rekening moeten worden gehouden.

Tenslotte moet er rekening worden gehouden met de houdbaarheid van de ecologische onderzoeken. De onderzoeken ter onderbouwing van een plan mogen maximaal 3 jaar oud zijn. De bouw moet worden gestart binnen 3 jaar na het meest kritische veldbezoek. Daarom is het verstandig om in overleg met een ecoloog te bepalen wanneer het beste een onderzoek kan plaatsvinden en welk detailniveau op dat moment nodig is. U kunt er vanuit gaan dat de Partij voor de Dieren de plannen kritisch zal blijven volgen met meer aandacht voor dieren, biodiversiteit en de natuur.

Gerelateerd nieuws

Vragen Partij voor de Dieren over hengelen in Utrechtse Heuvelrug

Waarom wordt er niet gehandhaafd op illegaal vissen in mijn dorp? Met deze vraag klopte een inwoner van Driebergen bij ons aa...

Lees verder

Provincie Utrecht wil 600 reeën afschieten. 35% van de populatie gedood

In Utrechtse Heuvelrug wordt een toenemend aantal reeën aangereden. 2022 werden 325 reeën van de 2655 doodgereden, exclusief ...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief