Motie Tegengaan verharding van tuinen


31 mei 2022

De Raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, bijeen op 2 juni 2022,

Constaterende dat:

  • De Raad in het raadsprogramma heeft afgesproken dat de gemeente de komende vier jaar groener wordt en dit jaar nog vaststelt wat we daarvoor gaan doen in een integrale aanpak over biodiversiteit, bomenbeleid, hittestress, klimaatadaptatie, groene daken en het beheer van de openbare ruimte.
  • Er op dit moment wordt gewerkt aan een uitvoeringsplan voor de Lokale Adaptatie Strategie ten behoeve van klimaatadaptatie

Overwegende dat:

  • Overmatige verharding van tuinen kan leiden tot problemen met afwatering en hittestress
  • Overmatige verharding van tuinen kan leiden tot afname van biodiversiteit

Verzoekt het College:

  • In ontwikkeling van integraal beleid ook maatregelen te treffen om verharding van tuinen tegen te gaan, bijvoorbeeld in bestemmingsplannen of andere bindende instrumenten.
  • Daarbij te komen tot een redelijke verhouding tussen verhard en onverhard.
  • Dit op te nemen in algemeen daarvoor geldend beleid.


OPEN, Marijn Bouwmeester

D66, Wim Cassée

Partij voor de Dieren, Jolande Kors

BVHlokaal, Francine van der Velde


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, SGP, BVH Lokaal, CDA, ChristenUnie, D66, OPEN

Tegen

VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Samen respectvol omgaan met voedsel

Lees verder

Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

    Word lid Doneer