Amen­dement Rode contouren


11 november 2022

De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug bijeen in de vergadering van 7 en 10 november 2022, sprekend over (Beleidsarme) Ontwerp Begroting 2023-2026 en uitvoeringsprogramma 2023-2026


Constaterende dat:

in de raadsbrede afspreken is benoemd dat “Ontwikkeling buiten de rode contour is
alleen mogelijk na een uitspraak van de raad. Met uitzondering van de bestaande
rood voor rood regeling.”


Overwegende dat:

  • dit betekent dat plannen buiten de rode contour die het college ontvangt aan de raad voorgelegd dienen te worden;
  • er locaties zijn waar bijvoorbeeld plannen zijn voor tiny houses of flexwonen.


Besluit:

het voorgestelde besluit te wijzigen waardoor aan punt 2 (“Instemmen met het
uitvoeringsprogramma Groen en Duurzaam Doen! en bijbehorende begrotingswijziging vaststellen.”) wordt toegevoegd:

Met dien verstande dat:
Plannen voor ontwikkeling buiten de rode contour door het college ter beoordeling worden voorgelegd aan de raad. Dit geldt in ieder geval voor kansrijke plannen voor ontwikkeling binnen de kernrandzones.


Marijn Bouwmeester, OPEN

Paul Blom, Partij voor de Dieren

Chantal Broekhuis, CDA

Gijsbert Doornenbal, SGP

Francine van der Velde, BVHlokaal

D66

Bijlage: Uitvoeringsprogramma 2023-2026


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, OPEN, CDA, SGP, BVH Lokaal, D66, ChristenUnie

Tegen

VVD

Lees onze andere moties

Motie Bomen Park Huis Doorn

Lees verder

Amendement Huidige energiemix blijft gehandhaafd

Lees verder

Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

    Word lid Doneer