Stem­ver­klaring Valken­heide 42


7 juni 2022

Voorzitter,

De klimaat- en Biodiversiteitscrisis bestrijden met alles wat we hebben, is een kwestie van levensbehoud. Voor ons, voor toekomstige generaties. Het laatste IPCC rapport laat daar geen misverstand over bestaan. En in ons raadsbreed programma heeft deze gemeenteraad dit ook erkend.

Het is in onze ogen niet verantwoord om te bouwen of meer te bouwen in het buitengebied. Verdere verstening, onderkeldering, tuinverharding, beïnvloeden de abiotische factoren van het ecosysteem nadrukkelijk en dragen allemaal bij aan afname van vergroening, biodiversiteit en toename van de klimaatcrisis. Ook moet deze aanvraag ons inziens gezien worden in relatie tot toekomstige plannen in hetzelfde gebied. Kijkend naar dit gebied blijft in onze ogen de maatschappelijke functie van het gebied bestaan en is het belangrijk dat huisvesting voor werknemers beschikbaar blijft. Het creëren van woningen ten behoeve van lage en middeninkomens is en blijft een hoge prioriteit. Met voorliggend bestemmingsplan wordt een villa in het hogere klassement echter mogelijk gemaakt.

Tot slot heeft het bestemmingsplan al andere afspraken dan omliggende bestemmingsplannen (de 50%/600 kuub). Waardoor volgens ons het ingediende amendement geen sprake is van willekeur (zoals andere partijen zo nadrukkelijk beweren). We steunen dan óók het amendement van D66/BVH/OPEN.

Maar het voorliggende bestemmingsplan laat ondanks dat verdere verstening toe. Wellicht niet door de huidige bewoonster, maar de mogelijkheid wordt wel gegeven. Dit druist ons inziens in tegen het voornemen van de raad om de klimaat- en biodiversiteitscrisis te bestrijden.

Het bestemmingsplan Valkenheide 42, zullen we om bovenstaande redenen niet steunen.

Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

    Word lid Doneer