Mobi­liteit en bereik­baarheid


Vervoer zonder vervuiling

Onze gemeente kan zoveel mooier, schoner en gezonder als we ons anders gaan vervoeren. Stilstaande en rijdende auto’s nemen veel plek in, en zorgen voor uitstoot. Daarom is de auto niet langer de baas en zetten we voetgangers, fietsers en openbaar vervoer centraal. Zo realiseren we een groene omgeving en gezonde lucht: basisvoorwaarden voor het welzijn van iedereen.
 • Goed en duurzaam openbaar vervoer
  Momenteel investeert de overheid ruim twee keer zoveel in wegen als in het openbaar vervoer. Als we dat omdraaien wordt Nederland een stuk schoner, veiliger en duurzamer. Laten we in Utrechtse Heuvelrug beginnen!
  Meer informatie
 • Minder en schonere auto’s = meer ruimte en gezonde lucht!
  Overal waar auto’s staan of rijden, kunnen geen kinderen spelen. Utrechtse Heuvelrug kiest ervoor om de openbare ruimte terug te winnen op de auto.
  Meer informatie
 • Ruim baan voor voetgangers en fietsers
  Vervuilend verkeer wordt ontmoedigd, schoon verkeer wordt gestimuleerd. Door ruim baan te geven aan voetgangers en fietsers kunnen we de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer sterk terugdringen. Hiermee dragen we fors bij aan de klimaatdoelen, krijgen we een gezonder en aantrekkelijker Utrechtse Heuvelrug, winnen we ruimte terug voor groen in onze straten en wordt het voor kinderen en dieren buiten veiliger.
  Meer informatie