Goed en duurzaam openbaar vervoer


Momenteel investeert de overheid ruim twee keer zoveel in wegen als in het openbaar vervoer. Als we dat omdraaien wordt Nederland een stuk schoner, veiliger en duurzamer. Laten we in Utrechtse Heuvelrug beginnen!
  • Openbaar vervoer krijgt prioriteit boven autoverkeer.

  • De gemeente stimuleert en faciliteert deelfietssystemen, zoals de OV-fiets, bij treinstations, belangrijke bushaltes en P+R-terreinen.

  • De gemeente vergroot de parkeer-en-reismogelijkheden. Voor reizigers die verder gaan met het openbaar vervoer of de fiets worden de P&R-faciliteiten gratis.

  • Het openbaar vervoer is en blijft veilig, betrouwbaar, frequent, betaalbaar en toegankelijk, ook voor mensen met een functiebeperking. Het openbaar vervoer is gratis voor mensen met een laag inkomen. In alle woonwijken en dorpskernen is regelmatig openbaar vervoer beschikbaar. Overdag, 's avonds en 's nachts.

  • Al het openbaar vervoer en de voertuigen van de gemeente zijn vanaf de eerstvolgende aanbesteding 100% duurzaam aangedreven. Vanaf uiterlijk 2030 zijn alle bussen duurzaam aangedreven en emissievrij. Over provinciale bussen gaat de gemeente in gesprek met de Provincie Utrecht om deze doelstelling te bereiken.

Het standpunt Goed en duurzaam openbaar vervoer is onderdeel van: Mobiliteit en bereikbaarheid

Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

    Word lid Doneer