Educatie en voor­lichting


Goede zorg voor dieren begint met de juiste kennis over verzorging, aanschaf, huisvesting en het natuurlijke gedrag van dieren. Daarom wil de Partij voor de Dieren dat Utrechtse Heuvelrug zijn inwoners actief informeert.
  • Utrechtse Heuvelrug geeft duidelijke informatie over de aanschaf, omgang, verzorging en huisvesting van huisdieren. Dit gebeurt bijvoorbeeld via de gemeentelijke website, in buurthuizen en via voorlichtingsprogramma’s op scholen.

  • Utrechtse Heuvelrug geeft voorlichting over de waarde van in het wild levende dieren en over hun natuurlijke gedrag. Bijvoorbeeld honden aan de lijn in de natuur in verband met vossen, herten en reeën, het juist voeren van egels en eekhoorntjes in tuinen, het ontwijken van zwanennesten, het niet voeren van eenden en het beschermen van eigen dieren tegen de komst van de wolf.

  • De gemeente informeert inwoners actief over de rol van de veehouderij in de klimaat- en biodiversiteitscrisis.

  • Er komt een hitteplan voor gehouden dieren met maatregelen om hittestress te voorkomen. Ook worden het vervoer en de opvang van dieren opgenomen in de rampenplannen van de gemeente.

  • Het welzijn van dieren in kinderboerderijen is vaak slecht. Er wordt veel gefokt om in het voorjaar jonge dieren te hebben, waar publiek op af komt. Utrechtse Heuvelrug stelt hoge eisen aan het welzijn van dieren op kinderboerderijen, die moeten voldoen aan het Keurmerk Diervriendelijke Kinderboerderijen. Dit keurmerk bepaalt onder andere dat dieren hun natuurlijke gedrag moeten kunnen vertonen, dat er niet gefokt mag worden en dat de dieren niet naar de slacht mogen worden afgevoerd.

  • De gemeente ontmoedigt het fokken met schapen om soorten/kuddes in stand te houden. Ramlammeren worden hierbij als bijproduct gezien en worden vroegtijdig naar de slacht afgevoerd. De gemeente wil dat hier een einde aan komt.

Het standpunt Educatie en voorlichting is onderdeel van: Dierenrechten en dierenwelzijn

Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

    Word lid Doneer