Demo­cratie, bestuur en privacy


Samen, eerlijk en open

De Partij voor de Dieren wil dat we in Utrechtse Heuvelrug werken aan een groene en gezonde gemeente, waarbij zoveel mogelijk wordt samengewerkt met inwoners en organisaties bij de voorbereiding van gemeentelijke besluiten. Privacy is een groot goed en Utrechtse Heuvelrug zet zich actief in voor de bescherming daarvan. De gemeente geeft het goede voorbeeld als het gaat om openheid, duidelijkheid en vertrouwen in inwoners.

 • Het recht op privacy
  De vrije persoonlijke levenssfeer en privacy van inwoners is ontzettend belangrijk. Helaas zien we dat dit steeds meer onder druk komt te staan. De Partij voor de Dieren wil dat de privacy van inwoners gerespecteerd wordt.
  Meer informatie
 • Sterke lokale democratie
  Betrokkenheid van inwoners wordt steeds belangrijker. Veel mensen willen meebeslissen over hun dorp of buurt. Helaas komt participatie in Utrechtse Heuvelrug vaak onvoldoende uit de verf en worden de initiatieven, de plannen of de zorgen van inwoners niet of onvoldoende meegewogen bij beslissingen van het gemeentebestuur. De Partij voor de Dieren wil dat Utrechtse Heuvelrug positieve, concrete oplossingen van inwoners voor hun leefomgeving serieus neemt en zo mogelijk actief ondersteunt. Denk daarbij aan initiatieven als lokale energieopwekking, aanleg van groen en zorg in de buurt.
  Meer informatie
 • Transparant bestuur
  Vertrouwen in de lokale overheid wordt geschaad door ondoorzichtige besluitvorming, geheime afspraken, achterkamertjes en ondemocratische samenwerkingsverbanden. Utrechtse Heuvelrug zet in op een open en transparant bestuur waarbij vertrouwen in inwoners het uitgangspunt is.
  Meer informatie

Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Nieuws