Dieren­rechten en dieren­welzijn


Dieren tellen mee

In Utrechtse Heuvelrug wonen meer dieren dan mensen, maar toch worden zij vaak vergeten in gemeentelijke plannen of beleid of komen ze er bekaaid van af. De Partij voor de Dieren wil dat ook dieren hier een fijne plek hebben om te leven, of dat nu in het wild is of bij mensen thuis. Want de mate van beschaving van een samenleving valt af te meten aan de wijze waarop ze omgaat met dieren.
 • Bescherming voor alle dieren
  Utrechtse Heuvelrug is medeverantwoordelijk voor de bescherming van alle dieren binnen zijn gemeentegrenzen: huisdieren, landbouwdieren, en in het wild levende dieren. De opvang van zwerfdieren is bovendien een wettelijke taak van de gemeente. Toch hebben dierenopvangcentra in Utrechtse Heuvelrug moeite om het hoofd financieel boven water te houden en zijn zij sterk afhankelijk van donaties en nalatenschappen. Nog te vaak worden belangen van dieren niet goed meegewogen in beslissingen van de gemeente. Utrechtse Heuvelrug moet juist een voortrekkersrol spelen bij de bewustwording over en gedragsverandering in de omgang met dieren.
  Meer informatie
 • Educatie en voorlichting
  Goede zorg voor dieren begint met de juiste kennis over verzorging, aanschaf, huisvesting en het natuurlijke gedrag van dieren. Daarom wil de Partij voor de Dieren dat Utrechtse Heuvelrug zijn inwoners actief informeert.
  Meer informatie
 • Geen vermaak ten koste van dieren
  Dieren zijn levende wezens, geen hebbedingen of productiemiddelen. De Partij voor de Dieren wil dat er een einde komt aan het gebruik en doden van dieren omwille van vermaak, traditie of mode.
  Meer informatie
 • Respect en zorg voor in het wild levende dieren
  Utrechtse Heuvelrug is niet alleen verantwoordelijk voor zijn inwoners, maar ook voor de in het wild levende dieren. Toch wordt hun leefgebied ingeperkt en worden ze verjaagd of bejaagd. Jagers en vissers verstoren het evenwicht in de natuur en veroorzaken dierenleed. De Partij voor de Dieren wil dat in het wild levende dieren met rust gelaten worden en de mogelijkheid hebben om in vrijheid te leven.
  Meer informatie
 • Stop de vee-industrie!
  De vee-industrie is onethisch en onhoudbaar. Veel dieren zien nooit het daglicht. Er worden zo ontzettend veel dieren gehouden voor vlees, zuivel en eieren dat geen milieu-, natuur- of dierenwelzijnsmaatregel is opgewassen tegen alle problemen die dit met zich meebrengt. Het aantal dieren dat voor consumptie wordt gefokt en gedood moet drastisch omlaag. Kortom: er moet zo snel mogelijk een einde komen aan de bio-industrie.
  Meer informatie
 • Zorg voor huisdieren
  In bijna de helft van de huishoudens is een huisdier een belangrijk onderdeel van het gezin. De meeste huisdieren worden prima verzorgd, maar soms ontbreekt het mensen aan kennis over goede huisvesting of het natuurlijke gedrag van hun huisdieren, of raken mensen in financiële problemen waardoor zij minder goed in staat zijn om voor hun huisdier te zorgen. Ook worden nog te vaak huisdieren aangeschaft zonder er goed over na te denken. Ieder jaar worden veel dieren opgevangen in verschillende dierentehuizen in Utrechtse Heuvelrug en verhandeld via social media. De Partij voor de Dieren vindt dat Utrechtse Heuvelrug een gedegen huisdierenbeleid moet voeren.
  Meer informatie

Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Geslaagd PvdD Café in de Binder Leersum

Initiatiefvoorstel Dierenwelzijnsnota en Varkensstal in Leersum

Ondertussen gaat onze missie gewoon door. Woensdagavond hield Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug een eerste PvdD Café in de Binder Leersum over de bouwplannen voor een varkensstal, pal naast een woonwijk in Leersum. Commissielid Remmelt Kielstra gaf een toelichting op het initiatiefvoorstel voor een dierenwelzijnsnota. Voorzitter Ruud Schothorst van het bewonerscomité gaf een toelichting op...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws